Cầu nguyện Cuối Năm

            Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm Bính Thân 2016 và…

Cáo Phó

” THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT”  ( EP 2,4 ) TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ…